Werkwijze en behandeling

Na het maken van een afspraak krijgt u een intakeformulier toegestuurd. In dit intakeformulier wordt ingegaan op uw huidige klacht en uw medische voorgeschiedenis. Hierdoor krijgt de osteopaat een inzicht in uw lichamelijke conditie.

 

In het eerste consult wordt dit formulier met u besproken, waarna er een lichamelijk onderzoek plaatsvindt. Hierin worden de beweeglijkheid en de onderlinge verhoudingen van uw bewegingsapparaat, uw organen en uw zenuwstelsel bekeken. Vervolgens vertelt de osteopaat welke blokkades hij heeft opgemerkt en of deze in relatie staan met uw klacht. Het behandelplan wordt met u besproken en veelal vindt er direct een behandeling plaats.

Net als bij het onderzoek wordt de behandeling met zachte handgrepen en met respect voor uw lichaam uitgevoerd. Wanneer de weefsels na de behandeling hun natuurlijke beweeglijkheid terug hebben kan het lichaam zichzelf weer herstellen.Om dit zelfgenezend vermogen van het lichaam voldoende tijd te geven een nieuw evenwicht te vinden zal er twee tot zes weken zitten tussen de opeenvolgende afspraken. In veel gevallen zal de osteopaat u ook adviezen over voeding, leefgewoontes, houding en ontspanning meegeven.

Wanneer de osteopaat tijdens het onderzoek een vermoeden heeft van een onderliggende ziekte, zal hij u doorverwijzen naar uw huisarts. De osteopaat staat open voor samenwerking en overleg met andere disciplines in de gezondheidszorg.